poniedziałek, 27 Maj 2019
You are here:
Ocalić od zapomnienia-- podsumowanie projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez wychowawcy   
czwartek, 13 lutego 2014 19:21

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego i promocja książki „ Ocalić od zapomnienia – kalejdoskop wspomnień”. Projekt realizowany był w ramach programu grantowego Banku Ambitnej Młodzieży. Akceptację i środki finansowe na przeprowadzenie projektu, uzyskano od Fundacji Banku Zachodniego WBK. Głównym koordynatorem projektu, była Monika Rebizant – Siwiło, historyk, nauczyciel Centrum Biblioteczno – Multimedialnego bursy. W projekcie uczestniczyła młodzież wolontariatu bursy „Otwarta Dłoń”, pod opieką Anety Jaworskiej. (czytaj więcej...)

 

 

Uroczystość zapoczątkowało złożenie przez delegację młodzieży, wiązanki kwiatów pod Dębami Katyńskimi przed budynkiem bursy i powitanie zaproszonych gości: przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w Lublinie, Parlamentu Europejskiego, władz Miasta Zamościa w osobie wiceprezydenta Tomasza Kossowskiego, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół Zamościa i okolic, dyrektorów bibliotek, gminnych ośrodków kultury a przede wszystkim Świadków wraz z Rodzinami oraz młodzież zamojskich szkół i media.

 

Dyrektor Waldemar Leszczyński w krótkim wstępie nawiązał do działań zapoczątkowanych w latach ubiegłych i kontynuowanych w bursie w 2013 roku: upamiętnienie oficerów zamordowanych w Katyniu, organizowanie w bursie kolejnych edycji Turnieju Wiedzy o Zamościu, udział wychowanków bursy w wydarzeniach rocznicowych związanych z historią Polski i regionu, organizowanie spotkań, warsztatów i wystaw malarstwa i fotografii w Galerii Młodych, gromadzenie książek o tematyce historycznej w Centrum Biblioteczno– Multimedialnym, promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, redagowanie kwartalnika „Bursorka” czy pomaganie osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu w ramach działalności wolontariatu bursy „Otwarta Dłoń”.

W dalszej części uroczystości, goście obejrzeli prezentację multimedialną, dotyczącą prac związanych z projektem i książką „ Ocalić od zapomnienia – kalejdoskop wspomnień”, którą prowadziły wychowanki bursy: Magda Makochon i Marta Puźniak.

W ramach działań związanych z projektem, młodzież uczestniczyła w warsztatach, spotkaniach, wystawach, konkursach i konferencjach, których tematem przewodnim była historia II wojny światowej.

W projekcie uczestniczyły: Agata Przytuła, Diana Piątek, Gabriela Wrońska, Natalia Ośko, Izabela Wolanin i Marta Puźniak oraz Nauczyciele – Wychowawcy: Dyrektor Waldemar Leszczyński, Monika Rebizant – Siwiło, Aneta Jaworska i Julianna Nosalska.

O swoich przeżyciach z lat wojny w rozdziale „Świadkowie mówią”, opowiadali: Jan Bełz, Janina Bondyra, Czesław Dudek, Stefania Dudek, Bronisława Drążek, Władysław Gąsior, Waleria Gęborys, Helena Gruszczyńska, Katarzyna Jakubaszek, Zygmunt Jarosz, Anna Koper, Józefa Koper, Władysław Kudyba, Zofia Kudyba, Wincenty Kwiatkowski, Janina Leszczyńska, Feliksa Łukaszyk, Władysława Mandziuk, Katarzyna Muca, Jan Piróg, Bronisława Rebizant, Jan Rebizant, Stanisława Rebizant, Stanisław Skiba, Władysław Skiba, Krzysztof Solski, Józef Soluch, Jan Szawara, Karolina Tokarczyk, Józef Wawrzusiszyn.

Książka zawiera rys historyczny, wykonany w celu przybliżenia czytelnikowi wydarzeń, które miały miejsce przed wybuchem wojny, w czasie jej trwania i tuż po jej zakończeniu i stanowi tło do zrozumienia wspomnień świadków w kontekście historycznym.

Ze względu na to, że osobista historia każdego ze Świadków, rozgrywała się na terenie rodzinnej wsi, bądź w miejscu, dokąd zaniosły ją wojenne losy, książka zawiera rozdział dotyczący dziejów miejscowości, w których urodzili się lub mieszkali świadkowie: Szarowola, Tarnawatka, Komarów, Grabowica, Huta Szumy, Łosiniec, Oseredek, Paary, Rybnica, Susiec, Wólka Łosiniecka, Białowola, Pawłów, Gródki, Pardysówka, Olchowiec, Łukawica, Huta Różaniecka, Borki Dominikańskie w dawnym powiecie lwowskim i Skole w dawnym powiecie stryjskim.

Ostatni rozdział książki, poświęcony został działalności zbrojnej „Żołnierzy Wyklętych,” których życie i walka, były tematem prac konkursowych, uczestników III i IV edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach Armii Krajowej Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy,” zorganizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość. W swoich pracach, wychowankowie bursy: Magda Makochon, Bartłomiej Krajewski i Klaudia Steć, nawiązali do sylwetek „Żołnierzy Wyklętych”: Jana Leonowicza ps. „Burta”, Stefana Kobosa ps. „Wrzos” oraz Zygmunta i Tadeusza Klukowskich.

Prezentację zakończyła część artystyczna w wykonaniu wychowanek Bursy Międzyszkolnej Nr 2. Klaudia Steć, zaśpiewała piosenki „ Ojczyzna” i „ Wolność” z repertuaru Marka Grechuty a Karolina Czop wyrecytowała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „ Elegia o chłopcu polskim.”

Uczestnicy projektu, otrzymali podziękowania i nagrody, ufundowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego - A. Bratkowskiego, Starostę Powiatu Zamojskiego - H. Madeja,

V – ce Prezydenta Miasta Zamościa - T. Kossowskiego oraz Posła – Prezesa ŚZŻAK

- S. Zawiślaka. Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez personel i młodzież bursy.